ی. مرداد ۱۰ام, ۱۴۰۰

دنیای خبر

مهم ترین رویدادهای ایران و جهان

1 دقیقه خوانده شده
1 دقیقه خوانده شده
1 دقیقه خوانده شده
1 دقیقه خوانده شده

اعتراف‌ در محافل خصوصی از نقد بیانیه‌های موسوی و کروبی تا اعتراف به عدم تقلب و حمایت از مواضع رهبری/...